Humanities and Social Sciences

Nauka

Content

Nauka | 2024 | No 1

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This essay asks the question of the topicality of Franz Kafka's work on the centenary of the writer's death. In a contemporary era, which – like the entire passing century – is beset by violent conflicts, crises; afflicted by epidemics, ecological and climatic threats; by a widespread sense of „confusion” and the anxiety that results from it. Kafka's work not only bears witness to all these threats and fears, but also asks about the possibility of hope.
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Musiał
1

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydział Neofilologii
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In this paper we analyze the phenomenon of quitting academic science and show how quitting differs between men and women, academic disciplines and over time. The approach presented is comprehensive: global, based on cohorts of scientists, and longitudinal – we observe the publication activity of individual scientists over time. Using metadata from Scopus, a global bibliometric database of publications and citations, we analyze the publication careers of scientists from 38 OECD countries who began publishing in 2000 ( N = 142 776) and 2010 ( N = 232 843). The paper tests the usefulness of large bibliometric datasets for a global analysis of academic careers.
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Kwiek
1
ORCID: ORCID
Łukasz Szymula
2
ORCID: ORCID

  1. Institute for Advanced Studies in SocialSciences and Humanities (IAS), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Many millions of people around the world engage in science, so tools are necessary to support decisions about the directions of funding streams. In many countries bibliometric indicators are used for this purpose, which have become a practical "currency", enabling a simple and convenient valuation of a scientist or a scientific institution. Poland has a complicated system for evaluating, with weaknesses galore. Particular reservations concern the ranking list of scientific journals, which has been arbitrarily changed in 2021–2023 towards promoting domestic periodicals that do not stand international competition. Since December 2023 awareness of the cardinal weaknesses of the existing system of evaluating scientists has become widespread. A quick emergency solution was implemented to enable evaluation for the period 2022–2025 (as a result of mid-game rule modifications). However, rethinking of the future evaluation system is necessary. The author presents a roster of ideas related to the evaluation system and objective journal ranking (via bibliometric indices) in particular. A systematic measure reducing the probability of pathological development is badly needed.
Go to article

Authors and Affiliations

Zbigniew Kundzewicz
1

  1. Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article provides an overview of the PASIFIC programme – Polish Academy of Sciences Innovations and Creativity. It is co-funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie-Skłodowska Curie Actions and the Ministry of Education and Science. It comprises a list of scientific disciplines of the awarded research projects, descriptions of the selected scientists and their work, networking activities bonding the PASIFIC community, offered trainings, a subjective perspective of our scientists on the implementation of the programme and what might come in the future.
Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Urbański
1
Paweł M. Rowiński
2

  1. Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN
  2. Instytut Geofizyki PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W roku 1887 Henryk Siemiradzki namalował obraz zatytułowany Chopin w salonie księcia Antoniego Radziwiłła w roku 1829. Obraz przedstawia scenę, w której gry Chopina słuchają członkowie rodziny książęcej oraz zaproszeni goście, wśród których znajduje się znany badacz przyrody Alexander von Humboldt. Siemiradzki opracował kompozycję obrazu na podstawie tekstu poznańskiego nauczyciela Marcelego Antoniego Szulca z roku 1873. Jednakże tekst Szulca jest autoryzowanym tłumaczeniem opowiadania napisanego przez niemiecką pisarkę Elise Polko w roku 1868. Obraz Siemiradzkiego był pokazywany w niektórych krajach europejskich w latach 1887–1892. W następnych latach znane były tylko kopie jego fotograwiury. Przez 106 lat obraz był uważany za zaginiony, aż pojawił się ponownie w roku 1998 w Nowym Jorku. Przeprowadzono analizę biograficzną okresów, w których Chopin, Humboldt i Radziwiłł mogli się spotkać jednocześnie. Jako miejsca spotkania tych osób rozpatrzono rezydencje księcia Radziwiłła w Berlinie, Poznaniu i Antoninie oraz Warszawę.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej B. Więckowski
1

  1. Instytut Fizyki, Wydział Fizykii Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra; Instytut Fizyki Molekularnej PAN,Poznań
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The report includes a detailed analysis of the more recent research findings on the effects of neonicotinoids and their new substitutes and tools to reduce or eliminate future use of pesticides for the control of crop pests. This analysis is a contribution to a wider debate within the Commission and European Parliament as well as Member States on the environmental risk of pesticides. The evidence of the drastic increase in toxic load and the continued insect decline including pollinators as a result of new-generation pesticides argues for a more substantial reduction in the Commission’s 2030 target to reduce pesticide use and risk. We support the Commission’s measures to encourage an agricultural system that regards integrated pest management (IPM) based on biological rather than chemical pest control as a main tool. Substantial economic and cultural barriers exist to IPM and will require coordinated action ranging from research, training, information and advice, extension services, common monitoring, and other services, to financial incentives or regulations. Current pesticide risk indicators should include a more detailed assessment of toxic load, persistence in the environment, and toxicity to non-target organisms especially pollinators and natural enemies of pests to reduce threats to the environment, health, and biodiversity.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Lipiec
1

  1. Instytut Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiegow Lublinie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Professor Ida Kurcz passed away on January 25, 2024. Polish academia has lost an exceptional scholar who was an unquestioned authority around the world. It was she who introduced psycholinguistics into the bloodstream of Polish psychology and set the tone for its development. She was hailed as the First Lady of psycholinguistics in Poland for a reason. The present text examines her biography together with her research, teaching and organizational achievements.
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Bokus
1

  1. profesor emerita, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Professor Piotr Węgleński, who died on January 19, 2024 studied and worked at the University of Warsaw – at the Faculty of Biology and later at the Center for New Technologies. He was a member of the Polish Academy of Sciences and the vice-rector and later the rector of the University of Warsaw. He was responsible for introducing genetic engineering to Poland. He was a great boss – that is what we always called him – and a great academic teacher and was very active in popularizing science.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Bartnik
1
Piotr P. Stępień
1

  1. Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Instructions for authors

NAUKA jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

Wszystkie materiały do publikacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną do sekretariatu redakcji lub do członków Komitetu Redakcyjnego. Artykuły należy przygotować za pomocą standardowego edytora tekstu. Tekst nie powinien zawierać poprawek, podkreśleń i spacjowań. Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem. Do pracy prosimy dołączyć streszczenie (maksymalnie 250 słów) oraz słowa kluczowe (trzy do ośmiu). Jeśli praca napisana jest w języku polskim, to wówczas tytuł pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie należy dostarczyć również w języku angielskim. Ilustracje prosimy przesłać w oddzielnych plikach, niezależnie od tego, czy zostały one umieszczone także w pliku z tekstem. Jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję oraz skalowanie do formatu czasopisma. Fotografie i ilustracje w formie map bitowych muszą posiadać rozdzielczość wynoszącą co najmniej 300 dpi i być zapisane w typowym formacie graficznym. Zamieszczanie ilustracji barwnych wymaga uzgodnienia z redakcją.

Wraz z plikiem zawierającym artykuł i plikami z ilustracjami należy przesłać:

a) pismo, w którym pierwszy autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy w czasopiśmie (formalne zgłoszenie materiału do publikacji w kwartalniku NAUKA), podaje swój adres, afiliacje, adres e-mailowy oraz podpis wraz z podaniem tytułu naukowego;

b) pisemne oświadczenie, że praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji. W przypadku wykorzystywania rycin (lub innych elementów) uprzednio publikowanych lub pochodzących od innych autorów należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie;

Literatura przedmiotu powinna być umieszczona na końcu pracy w układzie sekwencyjnym (odwołanie w tekście, np. [1]) lub alfabetycznym typu „autor-rok” (odwołanie w tekście, np. (Ziman J., 1978)).

Artykuł:

Watson J.D., Crick F.H.C., Molecular structure of nucleic acids. Nature 1953, nr 171,

s. 737–738.

Książka:

Ziman J., Reliable knowledge. Cambridge University Press, Cambridge 1978, s. 124–157.

Rozdział w książce:

Klemensiewicz Z., Przekład jako zagadnienie językoznawstwa, [w:] O sztuce tłumaczenia, pod redakcją M. Rusinka, Wrocław 1955, Zakład im. Ossolińskich, s. 85–97.

Tytuły artykułów w literaturze przedmiotu powinny być podane w oryginalnym brzmieniu, a skróty tytułów czasopism według Web of Science: Standard journal abbreviations oraz wykazów narodowych i branżowych. Spis piśmiennictwa nie powinien zawierać niepublikowanych danych, informacji prywatnych lub prac w przygotowaniu. Odwoływanie się do takich źródeł może występować jedynie w tekście.

This page uses 'cookies'. Learn more