Details

Title

Tomasz Habraszewski

Journal title

Folia Orientalia

Yearbook

2013

Numer

vol. L

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0015-5675
×