Details

Title

Uniwersytet bioprodukcyjny w kontekście społeczeństwa opartego na wiedzy

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Keywords

bioproduction ; academic works ; neoliberalism ; subsumption

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×