Details

Title

Studies of Advanced Technologies Used in the Manufacture of Products from Aluminium Alloys

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2011

Numer

No 2 June

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-011-0051-7 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 2 June

References

J. Król, J. Senderski, M. Dumańska, M. Lech-Grega, T. Stuczyński, Z. Zamkotowicz, Wpływ dodatku cyrkonu na strukturę wysokowytrzymałych stopów aluminium, Aluminium 2000, Krynica 8-10 marzec (2000). ; J. Dutkiewicz, J. Senderski, Z. Zamkotowicz, A. Kłyszewski, W. Maziarz, Zagadnienie rozdrobnienia ziarna w stopie AlCuAgZr do odkształcania nadplastycznego, Aluminium 2000, Krynica 8-10 marzec (2000). ; Płonka B. (2005), Structure and mechanical properties of AlCuAg alloy after hot plastic consolidation with powders and ribbons, null, 173. ; B. Płonka, B. Augustyn, P. Kurtyka, W. Szymański, S. Wierzbiński, Konsolidacja plastyczna na gorąco w procesie wyciskania stopów Al wytwarzanych metodami szybkiej krystalizacji, Materiały konferencyjne XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków-Krynica, 441-446 (2004). ; J. Senderski, T. Stuczyński, B. Płonka, Badania nad procesem wyciskania prętów ze stopów AlSi26Ni8 i AlSi26Ni6Fe2, wytwarzanych metodą metalurgii proszków, Materiały konferencyjne XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków-Ustroń, 547-552, (2002). ; B. Płonka, Wpływ warunków wytwarzania na właściwości użytkowe materiałów proszkowych konsolidowanych w procesie wyciskania WMN, AGH Kraków, (2006) (praca doktorska). ; Stuczyński T. (2003), Manufacturing of AlSiNi(Fe) powders and consolidation of semi-products, null, 11. ; J. Senderski, S. Boczkal, H. Dybiec, S. Kivivuory, G. Krallics, M. Lech-Grega, B. Płonka, T. Stuczyński, Plastic Forming of Aluminium Alloys Powders; Foundation of Materials Design; Research Signopost 321-354 (2006). ; ASM Specialty Handbook. Aluminum and Aluminum Alloys. ASM International, 649-690 (1993). ; Laue K. (1981), Extrusion. ; European Standard EN 515: Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper designations, (1993). ; Senderski J. (2002), Technologia, urządzenia i sterowanie procesem przesycania wyrobów wyciskanych na wybiegu prasy ze stopów Al serii 6XXX i 2XXX, Rudy i Metale Nieżelazne, R47, 6, 284. ; T. Stuczyński, Projekt celowy 6 ZR7 2005 C/06611 Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wlewków ze stopów serii 2xxx, 5xxx, 6xxx i 7xxx stanowiących wsad dla procesu wyciskania na nowouruchomionej przeciwbieżnej prasie 2800 T w Grupie Kęty S.A., (materiały niepublikowane). ; Kramer C. (2000), Intensive cooling of light metal alloy extrusion by air and water, Aluminum Extrusion Technology Seminar, 397. ; Boczkal S. (2008), Microstructure and mechanical properties of AlCu4SiMg Alloy severely deformed by ECAE method, Inżynieria Materiałowa, 5, 489. ; Boczkal S. (2005), Structure evolution under severe plastic deformation of 2014 aluminium alloy, null. ; Boczkal S. (2006), Characterization of the grains in 2014 aluminium alloy after Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) process, Image Analysis & Stereology. ; Lech-Grega M. (2006), Processing and characterization AlCu aluminium alloys obtained by ECAE, Solid State Phenomena, II4, 165, doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.114.165 ; M. Lech-Grega, S. Boczkal, B. Płonka, Ewolucja struktury stopu MgAl6Zn0,6 odkształcanego metodą ECAE w podwyższonych temperaturach; Aluminium (2007), Kliczków. ; Lech-Grega M. (2007), Structure evolution of MgAl6Zn0,6 after ECAE pressing at evaluated temperature. ; M. Lech-Grega, A. Kłyszewski, M. Opyrchał, W. Szymański, J. Żelechowski, Charakteryzacja blach ze stopów AlSi7 z dodatkiem Sc i Mg przeznaczonych do głębokiego tłoczenia; Polska Metalurgia w latach 2006-2010; wyd. Naukowe "AKAPIT', Kraków; ISBN 978-83-60958-64-3, 701-709, (2010). ; Lech-Grega M. (2008), Characterization of the AlSi7 with Sc and Mg Sheets Use to Deep Drawing, null, 2402. ; Lech-Grega M. (2005), The 4xxx Aluminium Alloy Sheets for Use in Deep Drawing, null. ; Lech-Grega M. (2010), null. ; Lech-Grega M. (2011), Iron Phases in Model Al-Mg-Si-Cu Alloys, Materials Science Forum, 674, 135, doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.674.135
×