Details

Title

Numerical Modelling of the Cooling Ability of Device for the Plain Round Bars Accelerated Cooling Process

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2011

Numer

No 2 June

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-011-0041-9 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 2 June

References

Kajzer S. (1997), Wybrane zagadnienia z procesów obrówbki plastycznej metali. Projektowanie technologii (Selected problems of metals plastic working processes. The design of technologies), 63. ; Minaev A. (1990), Kontroliruemaya prokatka sortovoy stali, 6. ; Devadas C. (1986), Heat transfer during hot rolling of steel strip, Ironmaking and Steelmaking, 13, 6, 311. ; Polish Standard PN-EN 10025: Hot rolled products of unalloyed constructional steels. The technical specifications of delivery. The Polish Standardization Committee, ISBN 83-243-0390-1, pp. 6, 18-23, 33 (2002). ; K. Laber, Modelowanie i optymalizacja procesów regulowanego walcowania i kontrolowanego chłodzenia wyrobów walcowni bruzdowych (Modelling and optimization of the processes of controlled rolling and controlled cooling of shape mill products). The doctoral thesis, pp. 40-43, 88, Czestochowa (2008). ; Laber K. (2009), Przemysłowe badania temperatury walców podczas walcowania prętów okrągłych w walcowni ciągłej (Industrial testing of rolls temperature during rolling of round bars in the Continuous Rolling Mill), null, 56. ; Laber K. (2010), Zastosowanie techniki termowizyjnej do badania zdolności chłodzącej urządzenia do przyspieszonego chłodzenia prętów okrągłych gładkich (The application of the thermovision technique for the study of the cooling capability of the plain round bar accelerated cooling device), null, 537. ; FORGE3R® Reference Guide Release 6.2. Sophia-Antipolis, November (2002). ; Dobrzański L. (1996), Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach (Physical metallurgy with the fundamentals of materials science), 219. ; Danchenko V. (2002), Czestochowa University of Technology, Teaching Publications of the Faculty of Process & Materials Engineering and Applied Physics, 530. ; Kajzer S. (2004), Technologie walcownicze (Rolling of long products. Rolling technologies), 77. ; Pietrzyk M. (1992), Metody numeryczne w przeróbce plastycznej metali (Numerical methods in the plastic working of metals), 156. ; Kazancev E. (1987), Ministerstvo Vysshego i Srednego Spetsyalnogo Obrazovanya USSR, 6. ; Mróz S. (2005), Modelowanie walcowania prętów żebrowanych otrzymanych metodą wzdłużnego rozdzielania pasma (Modelling of the rolling of ribbed bars obtained by the longitudinal strip separation method), null, 66.
×