Details

Title

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Komparatystycznej „Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy” (Białystok, 20–21 listopada 2015 r.)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2016; No 3
×