Details

Title

Pogłosy: Badania nad literaturą kościelną – reaktywacja (Anna Kapuścińska, „Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812–1895) i literacki projekt kordialno-ultramontański)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2016; No 3
×