Details

Title

Wokół listu Józefy ze Śmigielskich Dobieszewskiej (1820–1899) do Juliana Bartoszewicza (1821–1870) z roku 1856. Kilka uwag z dziejów dziewiętnastowiecznej emancypacji

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Issue

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2014

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0095-y ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2013; No 6
×