Details

Title

„ZŁE DOBRE JEST, A DOBRE – ZŁE”. KONSEKWENCJE INTERPRETACYJNE PRZEKŁADU KLUCZOWEGO CYTATU Z MAKBETA / “FAIR IS FOUL, AND FOUL IS FAIR”: DIFFERENT TRANSLATIONS OF THE KEYNOTE QUOTATION FROM MACBETH INTO POLISH AND THE CONSEQUENCES IN INTERPRETATION

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0069-0 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2013; No 3
×