Details

Title

Czas życia jako paradygmat kultury – starość / Man’s Life as a Cultural Paradigm : Old Age. Stanisław Kołakowski’s Man’s Life (1584) and Jan Protasowicz’s a Mirror of the Old Man (1597)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Issue

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0042-y ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2012; No 6
×