Details

Title

Air Flow Modelling on the Geometry Reflecting the Actual Shape of the Longwall Area and Goafs

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 4

Affiliation

Janus, Jakub : Strata Mechanics Research Institute, 27 Reymonta Str., 30-059 Kraków, Poland

Authors

Keywords

mine ventilation ; goafs ; CFD ; numerical model ; air flow velocity

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

495-509

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

[1] Ansys Inc, Ansys Fluent Theory Guide. Ansys Inc (2019).
[2] M. Baścik, 3D laser scanning in underground mines – practical experience. School of Underground Mining 2013. The Mineral And Energy Economy Research Institute of Polish Academy of Sciences (2013).
[3] P.Y. Chou, On velocity correlations and the solutions of the equations of turbulent fluctuations. Quarterely of Applied Mathematics (1945).
[4] N .S. Dhamakar, G.A. Blasdell, A.S. Lyrintzis, An Overview of Turbulent Inflow Boundary Conditions for large Eddy Simulations. Proc of the 22 nr AIAA Computational Fluid Dynamics Conference AIAA Paper (2015).
[5] W. Dziurzyński, Prognozowanie procesu przewietrzania kopalni głębinowej w warunkach pożaru podziemnego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków (1998).
[6] J. Janus, PhD thesis, Modelling of flow phenomena in mine drifts using the results of laser scanning. Strata Mechanics Research Institute of Polish Academy of Sciences (2018).
[7] J. Janus, The Application of laser scanning in the process of constructing a mine drift numerical model. 24th World Mining Congress PROCEEDINGS – Underground Mining, Brazilian Mining Association, Rio de Janeiro (2016).
[8] J. Janus, The application of laser scanning in the process of construction a mine drift numerical model. Transactions of the Strata Mechanics Research Institute 18, 3 (2016).
[9] J. Janus, Assessment of the possibilities of using laser scanning for numerical models constructions. Transactions of the Strata Mechanics Research Institute 17, (1-2) (2015).
[10] J. Janus, Wpływ zapory przeciwwybuchowej wodnej na pole prędkości i warunki przewietrzania wyrobiska kopalnianego. Archives of Mining Sciences, Seria: Monografia, Nr 19 (2019).
[11] J. Janus, J. Krawczyk, An Analysis of the Mixing of Air and Methane in the Stream Produced by the Mine Injector Station – Present Results of Measurements and Modeling. The Australian Mine Ventilation Conference 2013, The Australian Institute of Mining and Metallurgy (2013).
[12] J. Janus, J. Krawczyk, Measurement and Simulation of Flow in a Section of a Mine Gallery. Energies 14, 4894 (2021). DOI: https://doi.org/10.24425/ather.2019.128295
[13] J. Janus, J. Krawczyk, The numerical simulation of a sudden inflow of methane into the end segment of a longwall with Y – type ventilation system. Archives of Mining Sciences 59, (4) (2014).
[14] A. Kidybiński, Podstawy geotechniki kopalnianej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice (1982).
[15] J. Krawczyk, J. Janus, An example of defining boundary conditions for a flow in a mine gallery. Abstract in the XXIII Fluid Mechanics Conference Materials, Zawiercie (2018).
[16] J. Krawczyk, J. Janus, Velocity field in the area of artificially generated barrier on the mine drift floor. Przegląd Górniczy 71, (11) (2015).
[17] J. Krawczyk, Single and multiple-dimensional models of unsteady air and gas flows in underground mines. Archives of Mining Sciences, Seria: Monografia, No 2 (2007).
[18] F. Menter, Turbulence Modeling for Engineering Flows. ANSYS 2012 Inc. (2012). [19] F. Menter, Best Practice – Scale-Resolving Simulations in ANSYS CFD – Application Brief Version 2.0 (2015).
[20] J. Pokorný, L. Brumarová, P. Kučera, J. Martinka, A. Thomitzek, P. Zapletal, The effect of Air Flow Rate on Smoke Stratification in Longitudinal Tunnel Ventilation. Acta Montanistica Slovaca 24, (3) (2019).
[21] T. Ren, R. Balusu, C. Claassen, Computational Fluid Dynamics Modelling of Gas Flow Dynamics in Large Longwall Goaf Areas. 35th APCOM Symposium (2011).
[22] P. Skotniczny, Three-Dimensional Numerical Simulation of the Mass Exchange Between Longwall Headings and Goafs, in the Presence of Methane Drainage in A U-Type Ventilated Longwall. Archives of Mining Sciences 58, (3) (2013).
[23] V. Sokoła-Szewioła, J. Wiatr, Application of laser scanning method for the elaboration of digital spatial representation of the shape of underground mining excavation. Przegląd Górniczy 8 (2013).
[24] J. Szlązak, PhD thesis, Wpływ uszczelniania chodników przyścianowych na przepływ powietrza przez zroby. AGH Kraków (1980).
[25] N. Szlązak, J. Szlązak, Wentylacja wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego, w warunkach zagrożenia metanowego i pożarowego. Górnictwo i Geologia (2) (2019).
[26] K. Wierzbiński, Wpływ geometrii chodnika wentylacyjnego i sposobu jego likwidacji na rozkład stężenia metanu w rejonie wylotu ze ściany przewietrzanej sposobem U w świetle obliczeń numerycznych CFD. Zeszyt Naukowy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, No 94 (2016).
[27] M.A. Wala, S. Vytla, C.D. Taylor, G. Huang, Mine face ventilation: a comparison of CFD results against benchmark experiments for the CFD code validation. Mining Engineering (2007).
[28] D.M. Worrall, E.W. Wachel, U. Ozbay, D.R. Munoz, J.W. Grubb, Computational fluid dynamic modeling of sealed longwall gob in underground coal mine – A progress report. 14th United States/North American Mine Ventilation Symposium, Calizaya & Nelson (2012).

Date

2021.12.23

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.139593
×