Details

Title

Professor Andrzej Szczepan Białynicki-Birula (1935–2021)

Journal title

Nauka

Yearbook

2021

Issue

No 4

Authors

Keywords

Andrzej Białynicki-Birula ; algebraic geometry ; algebraic topology ; University of Warsaw

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

187-199

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Date

2021.10.20

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

DOI: 10.24425/nauka.2021.137650
×