Details

Title

Ancient woodland indicator plant species in the parks and gardens of the Pomeranian Cistercian Trail

Journal title

Studia Quaternaria

Yearbook

2021

Volume

vol. 38

Issue

No 2

Affiliation

Sobisz, Zbigniew : Department of Botany and Nature Protection, Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University, Arciszewski Str., 22A, 76-200 Słupsk ; Kubus, Marcin : Laboratory of Dendrology and Landscaping of Green Areas, West Pomeranian University of Technology, Papieża PawłaVI 3 Str., 71-459 Szczecin, Poland ; Szmyt, Ewa : Scientific Circle of Botanists, Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University, Arciszewski Str., 22A,76-200 Słupsk, Poland ; Strzalkowski, Krzysztof : Scientific Circle of Botanists, Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University, Arciszewski Str., 22A,76-200 Słupsk, Poland

Authors

Keywords

Cistercians ; ancient woodland ; indicator species ; parks and gardens ; Pomerania

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Coverage

133-141

Publisher

Committee for Quaternary Research PAS ; Institute of Geological Sciences PAS

Bibliography

Anioł-Kwiatkowska, J., 2003. Wielojęzyczny słownik florystyczny. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 3–226.

Brzeziecki, B., Kienast, F., 1994. Classifying the life-history strategies of trees on the basis of the Grimian model. Forest Ecology and Management 69 (1–3), 167–187.

Brzustowicz, G., 2013. Konwent cysterek w Koszalinie. Zarys dziejów. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, Archeologia X (1), 159–189.

Chmiel, J., 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część I. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM 1, 5–202.

Dzwonko, Z., 1993. Relations between the floristic composition of isolated young woods and their proximity to ancient woodland. Journal of Vegetation Science 4, 693–698.

Dzwonko, Z., Loster, S., 1992. Species richness and seed dispersal to secondary woods in southern Poland. Journal of Biogeography 19, 195–204.

Dzwonko, Z., Loster, S., 2001. Wskaźnikowe gatunki starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności. Prace Geograficzne 178, 119–132.

Engel, G., 1977. Ekspertyza ogólna dendrologiczno-techniczna. Park dworski Bukowo Morskie, gm. Darłowo, woj. Koszalin. Pracownie Konserwacji Zabytków, Szczecin (maszynopis).

Grass von, G.B., 2010. Memories. Elsir Verlag, Amberg: 7–125. (in German)

Grime, J.P., 2002. Plant Strategies, Vegetation Processes, and Ecosystem Properties. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto, 3–417.

Hermy, M., Honnay, O., Firbank, L., Grashof-Bokdam, C., Lawesson, J.E., 1999. A ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation. Biological Conservation 91, 9–22.

Hinz, J., 1996. Pommern. Lexikon. Geografie-Geschichte-Kultur. Bechtermünz Verlag, Augsburg, 287–288.

Hodgson, J.G., Wilson, P.J., Hunt, R., Grime, J.P., Thompson, K., 1999. Allocating C-S-R plant functional types: a soft approach to a hard problem. Oikos 39, 282–294.

Hoevel, R., 1989. Buckow Pom. In: Vollack, M. (Ed.), Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch. Die Städte u. Landgemeinden, 2, 856–859.

Hoogeweg, H., 1924. Stifter und Klöster der Provinz Pommern. 1, 164–435, Stettin. Jackowiak, B., 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM 8, 3–227.

Janocha, H.W., Lachowicz, F.J., 1991. Góra Chełmska. Miejsce dawnych kultur i sanktuarium Maryjne. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalin, 5–72.

Jarosz, K., Rozmarynowska, K., 1983. Ogród dworski w Żarnowcu. Katalog parków województwa gdańskiego, gmina Krokowa. Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych, Gdańsk (typescript).

Jarosz, K., Rozmarynowska, K., 1984. Ogród zamkowy w Starzyńskim Dworze. Katalog parków województwa gdańskiego, gmina Puck. Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych, Gdańsk (typescript).

Jaworski, A., 2019. Hodowla lasu. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 5–603.

Kaczyńska, I., Kaczyński, T., 2010. Cystersi w Polsce. Sport i Turystyka, Muza, 172–181. Kownas, S., Sienicka, A., 1965. Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydz. Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 27, 3–180.

Lakowitz, K., 1930. Der Schloßgarten in Oliva. Führer des Staatlichen Landesmuseums für Danziger Geschichte 4, 3–24.

Matlack, G.R., 1994. Plant species migration in a mixed-history forest landscape in eastern North America. Ecology 75, 1491–1502.

Matuszkiewicz, W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3, 321–418.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland 1, 9–442.

Murray, D.R., 1986. Seed dispersal by water. In: Murray, D.R. (Ed.), Seed Dispersal, 49–85. Academic Press, Sydney, Australia.

Odyniec, W., 1998. Walka o przetrwanie. In: Odyniec, W., Kupper, R. (Eds), Dzieje Kartuz 1, 165–184. Wyd. Remus, Kartuzy.

Podbielkowski, Z., 1995. Wędrówki roślin. Wyd, Szkolne i Pedagogiczne, 5–238.

Popielas-Szultka, B., 1980. Rozwój gospodarczy dominium bukowskiego od połowy XIII do połowy XVI wieku. Wyd. WSP Słupsk, 3–281.

Popielas-Szultka, B., 2009. Posiadłości ziemskie klasztoru bukowskiego na ziemiach Sławieńskiej i Darłowskiej. In: Rączkowski, W., Sroka, J. (Eds), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, Fundacja Dziedzictwo 7, 167–175.

Ratyńska, H., Wojterska, M., Brzeg, A., 2010. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, CD 1–2.

Raunkiær, Ch., 1905. Types biologiques pour la géographie botanique, Overs. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 5, 347–437.

Rees, C., 1989. See Buckow, In: Vollack, M. (Ed.), Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch. Die Städte u. Landgemeinden, 2, 1176–1181 (in Deutsch).

Regulation of the Ministry of the Environment, 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. RP, nr 0, poz. 1409) (in Polish)

Rozmarynowska, K., 2017. Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708–1945. Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, 160–171.

Rydz, E., Olejnik, P., 2004. (Góra Chełmska as a pilgrimage center in Central Pomerania) Góra Chełmska ośrodkiem pielgrzymkowym na Pomorzu Środkowym. Peregrinus Cracoviensis 15, 133–151.

Schwarz, Z., Żmijewska, E., 1995. Ogrody Gdańska i okolic. Wyd. Miejski Dom Kultury w Gdańsku, 36–46.

Schwengel, G., 1746. Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Germaniam, de Provincia Alemaniae superioris et domibus Poloniae. Analecta Cartusiana 90/1, 419–420.

Seneta, W., Dolatowski, J., 2003. Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Sienicka, A., Kownas, S., 1968. Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa gdańskiego. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydz. Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 32, 3–103.

Sobisz, Z., 2007. Flora naczyniowa parków dworskich i cmentarzy gminy Darłowo. In: Rączkowski, W., Sroka, J. (Eds), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, Fundacja Dziedzictwo 6, 301–316.

Sobisz, Z., Truchan M., 2010. Zabytkowe parki podworskie Pomorza Środkowego. Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej, 5–281.

Sobisz, Z., Truchan, M., 2019. Dendroflora parków i ogrodów Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67, 81–87.

Sobisz, Z., Truchan, M., 2020. Flora naczyniowa parków i ogrodów Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Typescript.

Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E., Migoń, P., Myga-Piątek, U., Nita, J., Papińska, E., Rodzik, J., Strzyż, M., Terpiłowski, S., Ziaja, W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geographia Polonica, 91 (2), 143–170.

Sukopp, H., 1969. Der Einfluss des Menschen auf die Vegatation. Vegetatio 17, 360–371.

Sukopp, H., 1972. Wandel von Flora und Vegetation in Mitteleuropa unter dem Einfluss des Menschen. Berichte über Landwirtschaft 50(1), 112–139.

Tokarska-Guzik, B., Dajdok, Z., Zając, M., Zając, A., Urbisz, A., Danielewicz, W., Hołdyński C., 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 5–197.

Van der Pijl, L., 1986. Principles of Dispersal in Higher Plants, 3–154. Springer‐Verlag, Berlin‐Heidelberg‐New York.

Westoby, M., 1998. A leaf-height-seed (LHS) plant ecology strategy scheme. Plant and Soil 199, 213–227.

Wulf, M., 2003. Preference of plant species for woodlands with differing habitat continuities. Flora 198, 444–460.

Wyrwa, A.M., 2008. Podróże cystersów oraz idea, organizacja i promocja szlaku cysterskiego w Polsce. Studia Periegetica 2, 87–129.

Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Biodiversity of Poland 2, 7–183.

Date

2021.12.05

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/sq.2021.136830

Abstracting & Indexing

Studia Quaternaria is indexed in the following database:

Arianta
Bibliography and Index of Geology - GeoRef
Celdes
CNPIEC
EBSCO
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
J-Gate
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WorldCat (OCLC)
×