Details

Title

The Synergy of Fatigue, Corrosion and Abrasive Wear Processes in Operation of Mining Round Link Chains

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 1

Affiliation

Remiorz, Eryk : Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation, Department of Mining Mechanization and Robotisation, 2 Akademicka Str., 44-100 Gliwice, Poland ; Mikuła, Stanisław : Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation, Department of Mining Mechanization and Robotisation, 2 Akademicka Str., 44-100 Gliwice, Poland

Authors

Keywords

round link chain ; fatigue cracks ; corrosion ; abrasive wear

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

29-42

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

[1] www.fasing.pl, accessed: 14.06.2018
[2] E . Remiorz, S. Mikuła, Podstawowe formy degradacji własności użytkowych łańcuchów ogniwowych górniczych stosowanych w maszynach ścianowych. Maszyny Górnicze 35 (3), (2017).
[3] S. Mikuła, Trwałość zmęczeniowa cięgien łańcuchowych górniczych maszyn urabiających i transportowych. Prace Badawcze CMG Komag, Gliwice (1978).
[4] S. Kocańda, Zmęczeniowe niszczenie metali. WNT , Warszawa (1972).
[5] P .M. Wnuk, Pojęcia i zależności w liniowej i nieliniowej mechanice pękania. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 6 (1) (2004).
[6] J. Gubała, E. Zięba, Wykorzystanie mechaniki pękania do określenia wytrzymałości konstrukcji w warunkach oddziaływania korozyjnego. Przegląd Mechaniczny 35 (1) (1976).
[7] K . Kotwica, K. Furmanik, B. Scherf, Wpływ warunków pracy na zużycie i trwałość cięgien łańcuchowych zgrzebłowych przenośników ścianowych w wybranych kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 67 (11), (2011).
[8] J. Hankus, M. Szot, A. Pytlik, K. Paradowski, Badania łańcuchów ogniwowych górniczych. Materiały Sympozjum Szkoleniowego Europejskiego Studium Menedżerskiego, Jastrzębie Zdrój (2006).
[9] H . Kania, Kształtowanie struktury oraz odporność korozyjna powłoki Zn-Al otrzymanych metodą metalizacji zanurzeniowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2017).
[10] M. Dolipski , E. Remiorz, P. Sobota, J. Osadnik, Komputerowe badania wpływu zużycia den gniazd i flanki zębów bębna na położenie ogniw w gniazdach bębna łańcuchowego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 49 (4), (2011).
[11] M. Dolipski, E. Remiorz, P. Sobota, Determination of dynamic loads of sprocket drum teeth and seats using mathematical model of a scraper conveyor. Arch. Min. Sci. 57 (4), (2012).
[12] M. Dolipski, P. Cheluszka, E. Remiorz, P. Sobota, Innowacyjne górnicze przenośniki zgrzebłowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2017).
[13] A .N. Wieczorek, Influence of Shot Peening on Abrasion Wear in Real Conditions of Ni-Cu-Ausferritic Ductile Iron. Arch Metall. Mater. 61 (4), (2016).
[14] A .N. Wieczorek, Comparative studies on the wear of ADI alloy cast irons as well as selected steels and surfacehardened alloy cast steels in the presence of abrasive. Arch. Metall. Mater. 62 (1), (2017).
[15] S. Mikuła, Ł. Gajda, Metody badań zużycia ściernego łańcuchów górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo 93 (1978).
[16] E . Remiorz, S. Mikuła, Diagnosis of round link chains resistance to abrasive wear. Technicka Diagnostika 27 (1), (2018).
[17] B . Pawlukiewicz, J. Wiederman, Mechanizm niszczenia ogniw łańcuchów górniczych podczas eksploatacji. Inżynieria Materiałowa 19 (5), (1998).
[18] E . Remiorz, S. Mikuła, Eksploatacyjna diagnostyka ogniwowych łańcuchów górniczych stosowanych w pociągowych układach łańcuchowych maszyn ścianowych. Maszyny Górnicze 36 (1), (2018).

Date

2021.04.08

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.136690

Source

Archives of Mining Sciences; 2021; vol. 66; No 1; 29-42
×