Details

Title

Middle Pleistocene fluvial, lacustrine and glaciolacustrine sediments of the Czyżów and Kuców Formations (Kuców 9, 10 and 16 sections), Bełchatów outcrop, central Poland – the problem of stratigraphical interpretation

Journal title

Studia Quaternaria

Yearbook

2021

Volume

vol. 38

Issue

No 1

Affiliation

Krzyszkowski, Dariusz : University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, 50-137 Wrocław, Pl. Uniwersytecki 1, Poland ; Wachecka-Kotkowska, Lucyna : University of Łódź, Department of Geology and Geomorphology, 90-139 Łódź, Narutowicza 88, Poland ; Nita, Małgorzata : University of Silesia, Faculty of Natural Sciences, Będzińska Str. 60, 41-200 Sosnowiec, Poland ; Wieczorek, Dariusz : Polish Geological Institute – National Research Institute, Holy Cross Branch of Jan Czarnocki, Zgoda 21, 25-953 Kielce, Poland

Authors

Keywords

lake deposits ; fluvial deposits ; oxbow ; Mazovian ; Ferdynandovian ; Kleszczów Graben ; central Poland

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Coverage

53-66

Publisher

Committee for Quaternary Research PAS ; Institute of Geological Sciences PAS

Bibliography

1. Allen, P., Krzyszkowski, D., 2008. Till base deformation and fabric variation in Lower Rogowiec (Wartanian, Younger Saalian) till, Bełchatów outcrop, central Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 78 (1), 19–35.
2. Balwierz, Z., Goździk, J., Marciniak, B., 2006. Palinologiczne i diatomologiczne badania osadów interglacjału mazowieckiego z odsłonięcia w kopalni Bełchatów. Przegląd Geologiczny 54, 1, 61–67.
3. Balwierz, Z., Goździk, J., Marciniak, B., 2008. Geneza misy jeziornej i warunki środowiskowe akumulacji limniczno-bagiennej w interglacjale mazowieckim w rowie Kleszczowa (środkowa Polska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 428, 3–21.
4. Baraniecka, M.D., 1971. Dorzecze Widawki na tle obszaru marginalnego stadiału mazowiecko-podlaskiego (Warty) w Polsce. Biuletyn Instytutu Geologicznego 254, 11–36.
5. Borówko-Dłużakowa, Z., 1981. Interglacjał mazowiecki na Wyżynie Wieluńskiej. Biuletyn Instytutu Geologicznego 321, 259–275.
6. Břizová, E., 1994. Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horni Sucha (Ostrava rerian). Sbornik geolorickych ved, Antropozoikum 21, 29–56.
7. Cailleux, A., 1961. Aplication a la geomorpfologie des methodes ďétudes des sables et des galets, Unuversidade do Brasil. Courso de Altos Etudos Geographicos, Rio de Janeiro.
8. Czerwonka, J.A., 1998a. Litostratygrafia glin lodowcowych: uwagi metodyczne. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 385, 113–125.
9. Czerwonka, J.A., 1998b. Wspomaganie analizy minerałów ciężkich komputerem ZX-Spectrum. Archiwum Przedsiębiorstwa Geologicznego „Proxima” S.A., Wrocław.
10. Czubla, P., Terpiłowski, S., Orłowska, A., Zieliński, P., Zieliński, T., Pidek, I.A., 2019. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems – A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International 501, 45– 58, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.028.
11. Goździk, J.S, 1980. Zastosowanie morfoskopii i graniformametrii do badań osadów w kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Studia Regionalne 4, 101−114.
12. Goździk, J.S., 1995. Vistulian sediments in the Bełchatów open cast mine, Central Poland. Quaternary Studies in Poland 13, 13–23.
13. Gruszka, B., Goździk, J., Zieliński, T., 2004. Osady delty i jeziora ze zlodowacenia warty oraz warunki ich sedymentacji (odsłonięcie bełchatowskie). In: Harasimiuk, M., Terpiłowski, S. (Eds), Zlodowacenie warty w Polsce. UMCS Press, Lublin, 71–86.
14. Hałuszczak, A., 1982. Osady zastoiskowe typu deltowego. Charakterystyka i znaczenie ich występowania. In: Czwartorzęd rejonu Bełchatowa. I Sympozjum. Główne kierunki i wstępne wyniki badań w zakresie stratygrafii i struktur osadów. WG, Wrocław-Warszawa, 175–179.
15. Janczyk-Kopikowa, Z., 1985. Opracowanie paleobotaniczne osadów czwartorzędowych nakładu w kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Archiwum PIG, Warszawa, 43 pp.
16. Janczyk-Kopikowa, Z., 1987. Wyniki analizy pyłkowej próbek z wierceń z Pola Bełchatów. Archiwum PIG, Warszawa, 12 pp.
17. Krzyszkowski, D., 1989. The Deposits of the Mazovian (Holsteinian) Interglacial in the Kleszczów Graben (Central Poland). Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences 37 (1–2), 121–130.
18. Krzyszkowski, D., 1991a. The Middle Pleistocene Polyinterglacial Czyżów Formation in the Kleszczów Graben (central Poland): stratigraphy and palaeogeography. Folia Quaternaria 61/62, 5–58.
19. Krzyszkowski, D., 1991b. Stratigraphy, sedimentology and ecology of the lacustrine Deposits of Ferdynandovian Interglacial in the Bełchatów outcrop (central Poland). Folia Quaternaria 61/62, 145– 178.
20. Krzyszkowski, D., 1991c. Extra-channel muddy sedimentation and soil formation during The Middle Pleistocene Czyżów Interstadial with examples from the Bełchatów outcrop (Kleszczów Graben, central Poland). Folia Quaternaria 61/62, 179–214.
21. Krzyszkowski, D., 1992. Quaternary tectonics in the Kleszczów Graben (Central Poland): a study based on sections from the “Bełchatów outcrop”. Quaternary Studies in Poland 11, 65–90.
22. Krzyszkowski, D., 1993. Pleistocene glaciolacustrine sedimentation in a tectonically active zone, Kleszczów Graben, Central Poland. Sedimentology 40, 623–644.
23. Krzyszkowski, D., 1994. Controls on sedimentation in the Elsterian proglacial lake, Kleszczów Graben, central Poland. In: Warreen, W.P., Croot, D.G (Eds), Formation and Deformation of Glacial Deposits, Proc. of the Meeting of the Commission on the Formation and Deformation of Glacial Deposits, Dublin, Ireland, May 1991. A.A. Balkema, Rotterdam. Brookfield, 53–68.
24. Krzyszkowski, D., 1995. Odranian glaciolacustrine sedimentation in the Kleszczów Graben, central Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 64, 1–14.
25. Krzyszkowski, D., 1996. Climatic control on Quaternary fluvial sedimentation in the Kleszczów Graben, Central Poland. Quaternary Science Reviews 15, 315–333.
26. Krzyszkowski, D., Czerwonka, J.A., 1992. Quaternary Geology of the Kleszczów Graben (Central Poland): a study based on boreholes from the western forefield of the „Bełchatów” outcrop. Quaternary Studies in Poland 11, 91–129.
27. Krzyszkowski, D., 2010. Stratygrafia glin lodowcowych w zachodniej Polsce – dyskusja. In: Marks, L., Pochocka-Szwarc, K. (Eds), XVII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6–10.09.2010. PIGPIB, Warszawa, 123–127.
28. Krzyszkowski, D., Bötger, T, Junge, F., Kuszell, T., Nawrocki, J., 1996. Ferdynandovian Interglacial palaeoclimate reconstructions from pollen successions, isotope composition and palaeomagnetic susceptibility. Boreas 25, 283–296.
29. Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., 2013. Stratygrafia plejstocenu Polski środkowej w świetle hipotezy krótkich i długich okresów interglacjalnych. In: XX Konf. Strat. plejst. Polski, Lasocin, PIG-PIB, Warszawa, 59–62.
29. Krzyszkowski, D., Wachecka-Kotkowska, L., Wieczorek, D., 2016a. Wybrane cechy strukturalne osadów w dolnym piętrze strukturalnym w odkrywce Bełchatów (Polska środkowa) – profil Kuców 16. XXIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen południowej części pogranicza Polsko-Białoruskiego, Biała Podlaska/ Brest 5–9. 09. 2016, 70–71.
30. Krzyszkowski, D., Wachecka-Kotkowska, L., Wieczorek, D., Kittel, P., 2016b. Mazovian fluvial and lacustrine sediments of the Czyżów Complex based on the study of the Bełchatów Outcrop, Central Poland. In: Kalicki, T., Frączek, M. (Eds), Evolution of river valleys in Central Europe. Fluvial Archives Group, Biennial Meeting 12–18. 09. 2016, Kielce-Suchedniów, 2016, 66–67.
31. Krzyszkowski, D., Wachecka-Kotkowska L., Wieczorek D., 2017. Osady interglacjału mazowieckiego w obrębie formacji Czyżów w odkrywce Bełchatów. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, 4–8 września 2017, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 154–156.
32. Krzyszkowski, D., Wachecka-Kotkowska, L., Malkiewicz, M., Jary, Z., Tomaszewska, K., Niska, M., Myśkow, E., Raczyk, J., Drzewicki, W., Hamryszczak, D., Nawrocki, J., Ciszek, D., Rzodkiewicz, M., Krzymińska, J., Skurzyński, J., Jezierski, P., 2019. A new site of Holsteinian (Mazovian) limnic deposits in the Książnica outcrop at Krzczonów (near Świdnica), Sudetic Foreland. Quaternary International 501, 59–89, https://doi.org/10.1016/j. quaint.2017.09.046.
33. Kuszell, T., 1991a. The Ferdynandovian Interglacial in the Bełchatów outcrop, Central Poland. Folia Quaternaria 61/62, 75–83.
34. Kuszell, T., 1991b. The floral characteristics of the Middle Pleistocene Czyżów Interstadial. In the Bełchatów outcrop, Central Poland. Folia Quaternaria 61/62, 215–222.
35. Lindner, L., Marks, L., Nita, M., 2013. Climatostratigraphy of interglacials in Poland: Middle and Upper Pleistocene lower boundaries from a Polish perspective. Quaternary International 292, 113–123, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.11.018.
36. Marks, L., Dzierżek, J., Janiszewski, R., Kaczorowski, J., Lindner, L., Majecka, A., Makos, M., Szymanek, M., Tołoczko-Pasek, A., Woronko, B., 2016. Quaternary stratigraphy and palaeogeography of Poland. Acta Geologica Polonica 66 (3), 403–427, doi: 10.1515/ agp-2016-0018.
37. Marks, L., Karabanov, A., Nitychoruk, J., Bahdasarau, M., Krzywicki, T., Majecka, A., Pochocka-Szwarc, K., Rychel, J., Woronko, B., Zbucki, Ł., Hradunova, A., Hrychanik, M., Mamchyk, S., Rylova, T., Nowacki, Ł., Pielach, M., 2018. Revised limit of the Saalian ice sheet in central Europe. Quaternary International 478, 59–74, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.07.043.
38. Miall, A.D., 1978. Lithofacias types and vertical profile models in braided river deposits: a summary. In: Miall, A.D. (Ed.), Fluvial Sedimentology. Canadian Society of Petroleum Geologits, Memoir 5, 597–604.
39. Mojski, J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 404 pp.
40. Morawski, J., 1995. Metoda badania morfologii ziarn piasku za pomocą powiększalnika fotograficznego. Annales Universitae Mariae Curiae- Sklodowska B 10, 199–222.
41. Pawłowska, K., Greenfield, H., Czubla, P., 2014. ‘Steppe’ mammoth (Mammuthus trogontherii) remains in their geological and cultural context from Bełchatów (Poland): A consideration of human exploitation in the Middle Pleistocene. Quaternary International 326–327, 448–468.
42. Racinowski, R., Rzechowski, J., 1960. Próba wykorzystania stopnia obtoczenia ziaren skalnych dla genetycznej klasyfikacji osadów plejstoceńskich. Annales Universitattis Mariae Curiae-Sklodowska B 13, 107–118.
43. Rzechowski, J., 1996. Interglacjał Ferdynandowski w profilu stratotypowym w Ferdynandowie (Południowo-Wschodnie Mazowsze). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 373, 161–171.
44. Terpiłowski, S., Zieliński, T., Kusiak, J., Pidek, I., A., Czubla, P., Hrynowiecka, A., Godlewska, A., Zieliński, P., Małek, M., 2014. How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly 58 (2), 235–250, doi: 10.7306/gq.1158.
45. Walanus, A., Nalepka, D., 1999. POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis. Acta Palaeobotanica 2, 659–661.

Date

2021.04.08

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/sq.2020.133760

Source

Studia Quaternaria; 2021; vol. 38; No 1; 53-66
×