Details

Title

Conclusions Regarding Reshaping the Urban Revitalization Policy in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

492-497

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Commentary / Komentarz

Identifier

ISSN 0079-3507
×