Details

Title

The Potential of Local Cooperation Networks in the Process of Revitalization

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

local community ; revitalization

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

352-366

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×