Details

Title

Opłacalność ekonomiczna zmiany wielkości powierzchni kolektorów słonecznych płaskich w instalacji c.w.u. budynku jednorodzinnego – studium przypadku

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2018

Numer

Nr 102

Authors

Keywords

ciepła woda użytkowa (c.w.u.) ; kolektory słoneczne ; promieniowanie słoneczne ; opłacalność ekonomiczna ; NPV ; Monte Carlo

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.07.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×