Details

Title

Sepulkralność i zacieranie granic. Imperatywy poezji Piotra/Petera Lachmanna

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2017

Issue

No 6 (345)

Authors

Keywords

Piotr (Peter) Lachmann

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2017; No 6 (345)
×