Details

Title

Programy pomocy warunkowej w Ameryce Łacińskiej. Próba ewaluacji

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Yearbook

2017

Issue

No 38

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; 2017; No 38
×