Details

Title

Ze studiów nad historią polityki społecznej i kwestii społecznychw Polsce (recenzja z: P. Grata (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnejkwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku)

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 35

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 35
×