Details

Title

O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji, czyli jakpomoc społeczna (znów) obroniła się przed zmianą. Refleksja rocznicowa

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 35

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 35
×