Details

Title

FINDING THE BEST-FIT POLYNOMIAL APPROXIMATION IN EVALUATING DRILL DATA: THE APPLICATION OF A GENERALIZED INVERSE MATRIX / POSZUKIWANIE NAJLEPSZEJ ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU WIELOMIANOWYM WYKORZYSTANEJ DO OCENY DANYCH Z ODWIERTÓW – ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONEJ MACIERZY ODWROTNEJ

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0089 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 4
×