Details

Title

PROSPECTION FOR COPPER MINERALIZATION WITH CONTRIBUTION OF REMOTE SENSING, GEOCHEMICAL AND MINERALOGRAPHICAL DATA IN ABHAR 1:100,000 SHEET, NW IRAN / POSZUKIWANIA ZASOBÓW RUD MIEDZI Z ZASTOSOWANIEM ZDALNYCH TECHNIK WYKORZYSTUJĄCYCH DANE GEOCHEMICZNE I MINERALOGICZNE W POKŁADZIE GEOLOGICZNYM ABHAR 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM IRANIE

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/amsc-2013-0074 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2013; No 4
×