Details

Title

Pięciolecie ustawy o spółdzielniach socjalnych: wnioski i rekomendacje.
Zapis debaty

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 20

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 20
×