Details

Title

Alternatywa wobec zaciskania pasa.Propozycje zmian w polityce gospodarczej Unii Europejskiej sformułowanew „Euromemorandum 2012”

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 19

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 19
×