Details

Title

Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowychz obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013– z myślą o parametryzacji 2017

Journal title

Nauka

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2013; No 4
×