Details

Title

Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płciw świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej

Journal title

Nauka

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2013; No 2
×