Details

Title

Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce– podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne,trudności realizacji i perspektywy

Journal title

Nauka

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2013; No 1
×