Details

Title

Rola Akademii w powstaniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Journal title

Nauka

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identifier

ISSN 1231-8515

Source

Nauka; 2012; No 2
×