Details

Title

Przebieg procesu suszenia oraz zmiany jakości nasion bobikuw silosie z promieniowym układem wietrzenia (cz. I)

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658

Source

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2013; No 1
×