B O Wydawnictwie

ISSN:

 0081-6566

Publisher:

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
 

Redakcja

Redaktor Naczelny
Henryka Kwiatkowska
Rada Naukowa
Roman Dolata, Bogusława D. Gołębniak,
Christiane Griese – Niemcy, Zbigniew Kwieciński,
Sonja Steiner – Niemcy
Rada Redakcyjna
Maria Czerepaniak-Walczak, Maria Dudzikowa,
Henryka Kwiatkowska,
Tadeusz Lewowicki, Maciej Tanaś