Details

Title

Quantitative investigations of vascular flora in deep and shallow eutrophic lake<br>Badania ilościowe flory naczyniowej głębokiego i płytkiego jeziora eutroficznego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×