Details

Title

The state of dendroflora preservation in urban and rural ex-manor park<br>Stan zachowania drzewostanu w podworskich parkach na obszarach miejskich i wiejskich

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×