Details

Title

Philosophical analyses of evil (Filozofia wobec zła, red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Kraków 2018)

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

215-219

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2019.09.27

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2019.129769

×