Details

Title

Sprawozdanie z sympozjum w Woli Uhruskiej "Nauka w służbie narodu. Dziesięć sympozjów polsko-ukraińskich" (Wola Uhruska, 26–27 maja 2017 r.)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2018.03.30

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0037-6744
×