Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W tekście podjęta jest problematyka edukacji akademickiej, a szczególnie jej obecność w trzech projektach Ustawy 2.0. W każdym z nich misja i funkcja kształcenia akademickiego opiera się na formalnie zadekretowanej Polskiej Ramie Kwalifi kacji, co oznacza tradycyjne podejście do edukacji na uniwersytecie. Podkreślone są konsekwencje podtrzymania paradygmatu nauczania oraz instrumentalnego interesu w kształceniu. Autorka argumentuje, że prowadzi to do przewagi wzorów paternalizacji w interakcjach edukacyjnych oraz udziecinniania zarówno studentów, jak i nauczycieli. Na tym tle wskazane są negatywne konsekwencje dla doświadczeń demokratycznych, kształtowania kapitału społecznego w szkole wyższej oraz emancypowania się uczestników interakcji edukacyjnych.
Go to article
Nauka | 2018 | No 3 | 125–142

Abstract

The University Reform of 1918 was a renewal movement for universities, aimed at their democratization and modernization, initiated by student activities at the National University of Cordoba. Student movements took on a continental dimension and led to many changes in Latin American universities, especially in the field of autonomy and representation of students in university bodies. The introduction of university autonomy has had a profound impact not only on the functioning of the higher education system in Latin America, but also on other areas of social and political life in the region in the following decades. The article presents the Cordoba University Reform from a historical perspective and attempts to evaluate achievements in the implementation of its ideas in the today’s system of higher education in Latin America.
Go to article

Abstract

W artykule analizuję strategię reformy nauki i szkolnictwa wyższego, ministra Jarosława Gowina oraz trzy koncepcje założeń do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, wyłonione w konkursie. Staram się, podobnie jak Obywatele Nauki, rozważyć zalety proponowanych rozwiązań, a także duże zagrożenia jakie się z nimi wiążą. Swoje uwagi opieram między innymi na badaniach skutków amerykańskiej reformy szkolnictwa wyższego.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more