Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The article is devoted to the development of Polish sociology from the 19th century until the period of the Second Republic, when sociology became an established academic field. The first Polish sociologists studied sociology at various European universities, but later worked in different professions i.e., Supinski was an owner of a textile weaving shop, Krupinski was a priest and a teacher, while Limanowski, Świetochowski and Krzywicki worked as journalists. Their sociological interest was secondary to their professional life. What is interesting is that they first joined European sociological institutions as members of the Institut international de sociologie (The International Institute of Sociology), gave papers at international Sociological congresses and only much later spoke at Polish conferences. They published in „Annee sociologique” and „Revue international de sociologie.” At times they also taught at different European universities, for example Gumplowicz taught at the University of Grazu and Petrazycki in the St. Petersurg University. The first sociology programs were established in Poland after it regained its independence: in 1920 Leon Petrazycki was appointed chair of sociology at the University of Warsaw and Ludwik Krzywicki was appointed chair of a program called the history of socio-political systems. Sociology was treated then as an auxiliary academic field for the study of law. Sociology as an autonomous field was first created in Poznan and its main inspirer was Florian Znaniecki. Not until the second decade of the Second Republic was sociology established as a separate department at the universities in Kraków and Warsaw. At the wake of the WWII sociology was a well established academic field in Poland with its own programs of study, research intstitutes, scholarly journals and a professional association of practitioners.
Go to article

Abstract

Artykuł dotyczy omawianego przez Floriana Znanieckiego zagadnienia społecznej roli mędrca. W części pierwszej przedstawione jest koncepcja społecznej roli mędrca na tle innych społecznych ról uczonych. W części drugiej ujęcie Znanieckiego jest konfrontowane z współczesnymi realiami społecznymi i naukowymi
Go to article

Abstract

Floriana Znanieckiego rozumienie nauk społecznych możemy wpisać w szerszy projekt filozoficzny, który nazywam onto-epistemologią społeczną. Główny cel artykułu to rekonstrukcja filozofii Znanieckiego jako wysiłku badawczego nakierowanego na zbudowanie podstawy nauk społecznych w sensie zakładanym przez XIX-wieczny fundamentalizm, to jest jako poszukiwane podstaw uprawomocnienia nauk. Choć cel ten nie był oryginalny to oryginalne i owocne były środki i sposoby ich stosowania w podejściu Znanieckiego. Onto-epistemologiczne podejście Znanieckiego unika Kartezjańskich i Kantowskich dualizmów, a przede wszystkim unika mono-subiektywnego rozumienia podmiotu. Stopniowanie realności w odniesieniu do przedmiotu nauk społecznych, obiektywność jako przynależność do wielu systemów przedmiotowych to podstawowe wynalazki Znanieckiego dokonane na tej drodze. Główna przesłanka onto-epistemologii może być wyrażona następująco: Ludzkie „poznaję” czy „wiem” jest ufundowane w ludzkim (społecznym) „jestem”, a to z kolei istnienie zawiera niezbywalny moment epistemiczny.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more