Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Contributor
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 8
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Formalization of a set of beliefs expressed in one language consists in translating them into sentences of another language. The characteristic property of a good formalization is that the target language is correctly chosen and the translations precisely reflect the meaning of the original sentences. In the paper a formalization of ontology of situations (given by Professor Bogusław Wolniewicz) is discussed. I argue that this is an example of a perfect solution of the problem.
Go to article

Abstract

Można wskazać dwa podstawowe kryteria racjonalności wnioskowania: koherencyjne i korespondencyjne. Stosując pierwsze z nich, uznamy wnioskowanie za racjonalne, kiedy będzie ono przebiegać zgodnie z pewnymi ustalonymi normami (np. logiką, prawami rachunku prawdopodobieństwa), stosując drugie – oczekujemy od wnioskowania, aby jego wniosek był prawdziwy (lub przynajmniej bliski prawdzie). W artykule została omówiona wzajemna relacja między tymi różnymi kryteriami racjonalności oraz ich związek z typem środowiska, którego wnioskowanie dotyczy.
Go to article

Abstract

O tym, w jaki sposób traktowane są kobiety pracujące naukowo, mówią prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko i dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz z Wydziału Biologii UW.
Go to article
Keywords women in science

Abstract

Prof. Maria Anna Ciemerych- -Litwinienko and Asst. Prof. Edyta Brzóska-Wójtowicz from the Faculty of Biology at the University of Warsaw discuss the position of women in science.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more