Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 11
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W pracy przedstawiono wybrane analizy oceny odporności dynamicznej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym jednej z kopalń węgla kamiennego. Rozważania ograniczono do dynamicznych efektów związanych z powstawaniem wstrząsów górniczych generowanych podziemną eksploatacją surowca. W ramach pracy wykonano analizę sejsmiczności analizowanego obszaru z uwagi na wpływ rejestrowanych i prognozowanych drgań powierzchniowych na tradycyjną niską zabudowę murowaną. Wykonano modele symulacyjne zbudowane zgodnie z Metodą Elementów Skończonych oraz dobrano kryteria odporności dynamicznej. Kryteria odporności dynamicznej przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami projektowania budynków murowanych. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody spektrum odpowiedzi, która jest normową metodą projektowania obiektów poddanych wpływom wstrząsów górniczych. Takie podejście jest również zalecane przez większość polskich instrukcji i wytycznych dotyczących projektowania budynków w rejonach o sejsmiczności indukowanej działalnością wydobywczą. Efektem analiz było określenie wytężenia podstawowych elementów konstrukcyjnych w przyjętych modelach obliczeniowych. Wyniki analiz skoncentrowanych na wpływie wstrząsów górniczych na zabudowę powierzchniową i sieć infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczeniach w obszarze górniczym ZG Janina mogą być przydatne w kontekście możliwości dalszej eksploatacji pokładów węgla w kolejnych latach, z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, ochrony obiektów budowlanych, w tym zapobiegania szkodom. Przedstawione w pracy wyniki stanowią również uzupełnienie tworzonej przez autorów od kilku lat bazy obiektów i modeli dynamicznych budowli poddanych wpływom wstrząsów górniczych.
Go to article

Abstract

The broad range applications of Ultra-Fine Grained metals is substantially limited by the lack of a welding method that allows them to be joined without losing the strong refinement of structure. From this point of view, the solid state welding processes are privileged. Friction welding tests were carried out on UFG 316L stainless steel. A joining process at high temperature activates the recrystallization, therefore the friction welding parameters were selected according to the criterion of the lowest degree of weakness due to recrystallization in the heat affected zone. In order to characterize the structure of basic material and selected areas of the obtained joint, were performed SEM, TEM and metallographic examinations in terms of hardness and range of softening of the material and tensile test. Despite the short time and relatively low welding temperature, results of the test by scanning electron microscopy and transmission electron microscopy confirmed the loss of the primary ultrafine structure in the Heat Affected Zone of welded joint.
Go to article

Abstract

The study attempts to investigate the influence of severe plastic deformation (SPD in the hydrostatic extrusion (HE) process on the anisotropy of the structure and mechanical properties of the AA 6060 alloy. Material in isotropic condition was subjected to a single round of hydrostatic extrusion with three different degrees of deformation (ε  = 1.23, 1.57, 2.28). They allowed the grain size to be fragmented to the nanocrystalline level. Mechanical properties of the AA 6060 alloy, examined on mini-samples, showed an increase in ultimate tensile strength (UTS) and yield strength (YS) as compared to the initial material. Significant strengthening of the material results from high grain refinement in transverse section, from »220 μm in the initial material to »300 nm following the HE process. The material was characterized by the occurrence of structure anisotropy, which may determine the potential use of the material. Static tensile tests of mini-samples showed »10% anisotropy of properties between longitudinal and transverse cross-sections. In the AA6060 alloy, impact anisotropy was found depending on the direction of its testing. Higher impact toughness was observed in the cross-section parallel to the HE direction. The results obtained allow to analyze the characteristic structure created during the HE process and result in more efficient use of the AA 6060 alloy in applications.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more