Details

Title

Niesfornego wieszcza roześmiana Muza – komizm w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego („Balladyna”, „Fantazy”)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2015

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602
×