Details

Title

Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspe¬ktywy filozoficznoliterackiej

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/ruch-2014-0012

×