Details

Title

Empatia jako narzędzie historyka — możliwości i ograniczenia wykorzystywania empatii w badaniu przeszłości

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2019

Volume

tom 49

Authors

Keywords

empathy ; psychohistory ; history of emotion ; understanding (Verstehen)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

387–402

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Date

2019.12.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0073-277X

DOI

10.24425/hsm.2019.130587

×