Details

Title

Maria Olszewska (1929–2017)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Volume

tom 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

261-262

Date

2017

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0551-3790
×