Details

Title

Spis treści

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 2

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.06.25

Type

Spis treści / Contents

Identifier

ISSN 0037-6744
×