Details

Title

John Gray, legalizm i filozofia polityki – odpowiedź Adamowi Chmielewskiemu

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

183-187

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2019.04.15

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2019.126642

×