Details

Title

Originary experience of art in Martin Heidegger’s philosophy

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Numer

No 1

Authors

Keywords

aletheia ; phenomenology ; M. Heidegger ; essence ; eyeblink ; art ; dread ; origin (Ursprung)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

93-113

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2019.04.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2019.126636

×