Details

Title

Self-destruction of skepticism

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Numer

No 1

Authors

Keywords

skepticism ; contextualism ; doubt ; ‘he/she knows’

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

7-16

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2019.04.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2019.126631

×