Details

Title

Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych – Sentinel

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2017

Numer

Nr 101

Authors

Keywords

wstrząs pochodzenia górniczego ; przemieszczenie pionowe ; DInSAR ; misja Sentinel ; eksploatacja podziemna

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

229–246

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×