Details

Title

Szacowanie zasobów złoża siarki na podstawie badań sejsmicznych

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2017

Numer

Nr 101

Authors

Keywords

porowatość ; zawartość siarki ; amplituda sygnału ; zasobność

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

217–228

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.10.24

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×